تعامل گروه‌های مقاومت یکی از دستاوردهای مکتب سلیمانی است

سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان گفت: شهید سلیمانی یک فرمانده نیست امروز شهید سلیمانی برای دنیا یک اسطوره است و متعلق به تمام دنیا و آزادی‌خواهان جهان است

به گزارش قاب خبر: سردار باقری افزود: ویژگی بارز شهید سلیمانی اخلاص بود که باعث شد دل‌ها در داخل و خارج از کشور به سمت شهید سلیمانی سرایز شدند.

وی افزود: ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری یکی از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی بود.توجه به مردم و پای کار مردم بودن از ویژگی‌های شهید سلیمانی بود و مردم ما امروز به این فرماندهان و مدیران نیاز دارند.

سردار باقری تصریح کرد: در هر دولتی یکی از ارکان آن دولت مردم هستند.مردم ایران همواره در مقابله با دشمن ایستاده‌اند و امروز دشمنان به دنبال جدا کردن صف مردم از انقلاب و ولایت هستند.

وی گفت: یکی از دستاوردهای مکتب شهید سلیمانی تعامل گروه‌های مقاومت است.کارهایی که در قالب هنر به جامعه انتقال داده می‌شوند بسیار مثمرثمرتر است. هنرمندان باید ویژگی‌های شهید سلیمانی را در قالب هنر به مردم جامعه نشان دهند.

فرمانده سپاه حضرت ابولفضل (ع) لرستان اظهار کرد: مجموعه‌های هنری باید چهار راهبرد مد نظر مققام معظم رهبری شامل سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت را مد نظر قرار دهند که یک انتخابات پرشور داشته باشیم.