قطع گاز، نیروگاههای تولید برق در نیمه دوم سال

رئیس کارگروه آب و انرژی استان اظهار کرد: در فصل سرما به منظور تامین گاز مشترکین خانگی، گاز نیروگاه‌های تولید برق قطع می شود.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: فریدون خودنیا افزود: در فصل سرما اولویت با تامین گاز مشترکین خانگی به منظور استفاده در سیستم های گرمایشی است.

وی اظهار کرد: بنابراین با عنایت به این موضوع گاز نیروگاه‌های تولید برق قطع می شود ولازم است سوخت دوم نیروگاهها تامین شود.

خودنیا بیان کرد: در لرستان خوشبختانه توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی اقدامات خوبی صورت گرفته و سوخت دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد و نیروگاه گازی دورود تامین می شود.

رئیس کارگروه آب و انرژی استان گفت: بر همین اساس با توجه به احتمال قطع برق و گاز در فصل سرما لازم است دستگاههای ذیربط آمادگی لازم را داشته باشند که امیدواریم با انجام اقدامات پیشگیرانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ خدمات دهی خوبی به مشترکین سراسر استان در حوزه برق و گاز داشته باشیم و شاهد کمبود انرژی نباشیم.

خودنیا با اشاره به موضوع دو سو تغذیه نمودن مراکز حساس، افزود: مقرر شده دو سو تغذیه نمودن بیمارستانها در اولویت کاری دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گیرد .