ظرفیت های به یغما رفته در جهاد کشاورزی لرستان

پتانسیل ها و ظرفیت های زیادی در حوزه کشاورزی در استان وجود دارد اما متاسفانه به دلیل نبود مدیریت قوی و با برنامه ، ظرفیت های این بخش در استان به یغما می روند و علاوه بر اینکه به درآمدپایدار و اشتغال زایی و توسعه نمی رسند بلکه موجب پسرفت نیز شده اند.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: کشاورزی در لرستان به عنوان پایه اقتصاد استان محسوب می‌شود، به طوری که سهم ۳۰ درصدی این بخش در حوزه اشتغال استان می‌تواند اهمیت کشاورزی در تولید و رفع بیکاری در استان را بیشتر روشن کند.

سنتی بودن کشاورزی و دامپروری در استان که بازدهی و تولید را دربخش کشاورزی پایین آورده است و تداوم این روند موجب از بین رفتن اقتصاد استان در حوزه کشاورزی خواهد شد. پرورش سنتی دام‌ها باعث شده تا بخش دامپروری نتواند آن‌گونه که باید و شاید نقش قابل‌توجهی در تأمین درآمد پایدار و مناسب برای جامعه روستایی وعشایری داشته باشد. کشتهای گلخانه ای، عدم توسعه آبیاری نوین، بالا بودن اراضی دیم، عدم ارائه امکانات و خدمات به کشاورزان، عدم ایجاد بازارهای مناسب برای فروش محصولات، مکانیزاسیون، نابودی منابع آب و خاک، پایین بودن اراضی آبی، به روز نشدن سطح مهارت و تخصص تولید کنندگان و بهره برداران،عدم کشت ارقام متناسب با اقلیم استان و… از جمله موضوعات تضعیف کننده بخش کشاورزی است.

عدم برنامه ریزی و نبود مدیریت مناسب دربخش کشاورزی علاوه برکاهش تولید به افزایش بیکاری هم دراستان دامن می زند. این در حالی است که متولیان جهاد کشاورزی لرستان گویا برنامه خاصی برای رفع چالش ها و توسعه بخش کشاورزی ندارند. در واقع مهمترین مشکل بخش کشاورزی خلا مدیریت است ما دربخش کشاورزی باید از نیروهای خلاق استفاده کنیم.

متاسفانه وضعیت بد جهاد کشاورزی به گونه ای است که با تغییر وتحولی که تیرماه سال گذشته نیز صورت گرفت نه تنها وضعیت بهتر نشد بلکه بدتر هم شده است.

برنامه ریزان ومتولیان سازمان جهاد کشاورزی استان تاکنون راهکار و یا اقدام مناسبی در بحث توسعه کشاورزی انجام نداده اند و با این سبک و سیاق مدیریتی و بسنده کردن به جلسات روتین و تدوام این وضع، کشاورزی در لرستان به تدریج برچیده خواهد شد و این امر تلنگر جدی برای استان لرستان خواهد بود تا شاید استاندار بخواهد در جهت کمک به این استان قدمی بردارد.