شهرک صنوف آلاینده نیازی ضروری برای ساماندهی و زیباسازی مبلمان شهری

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت شهرک صنوف آلاینده نیاز ضروری برای ساماندهی و زیباسازی مبلمان شهری و آسایش شهروندان نسبت به مشاغل پرسر و صدا است.

به گزارش قاب خبر: حسین گودرزی افزود:در یک سال اخیر تلاش برای تدارک ساخت شهرک صنوف آلاینده در مسیر خروجی شهر دورود به سمت روستاهای بنک آباد و اکبرآباد با جدیت دنبال شد و اکنون مراحل ساخت آن شروع شده است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت مجتمع صنوف آلاینده آغازی بر توسعه شهرسازی دورود است.

گودرزی عنوان کرد: ساخت این شهرک می‌تواند آغازی بر توسعه کالبدی شهر در مسیر بافت اولیه شهر و رونق محله‌های قدیمی‌تر شهر نظیر بحرین، شهرک قدس، عزت‌آباد، ناصرالدین و سری ساتی باشد و مسؤلین در ایجاد زیرساخت و سیاست‌های رفاهی، باید عطف توجه به رونق دوباره محله های قدیمی شهر داشته باشند.

گودرزی تصریح کرد: رونق توسعه شهرسازی در جانب شرقی شهر، دورود را از بن بست موجود و گرانی بی‌اندازه قیمت زمین مسکونی خارج خواهد ساخت و ما باید ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای توسعه محله‌های قدیمی شهر را در اولویت قرار دهیم.