رنگ آمیزی دو باب مدرسه در شاهیوند

قاب خبر: دو باب مدرسه در منطقه شاهیوند برای شروع سالتحصیلی جدید، رنگ آمیزی شد.

به گزارش قاب خبر: رنگ آمیزی و فضا سازی ۲ باب مدرسه بخش شاهیوند، منطقه  چَم دشتی توسط گروه های جهادی حوزه خاتم بسیج سازندگی استان لرستان انجام شد.