بررسی ۳۸ پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک لرستان

قاب خبر: رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان از بررسی ۳۸ درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد.

به گزارش قاب خبر: سید عماد شاهرخی بیان کرد: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی در جهت امنیت غذایی از اهداف مهم است، باید با بررسی دقیق‌تر طرح‌ها و درخواست‌ها در کمیسیون از تخریب اراضی مستعد کشاورزی جلوگیری شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزیاراضی کشاورزی در امنیت غذایی، عنوان کرد: شهروندان از هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز خودداری کنند و درخواست خود را پس از ثبت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق کمیسیون تبصره یک ماده یک پیگیری کنند.

بهرام میر دریکوند مدیر امور اراضی استان گفت : در این کمیسیون ۳۸ پرونده با موضوعات احداث اتاقک نگهبانی، کانکس ، اقامتگاه بوم‌گردی، گلخانه، پرواربندی بره ، طرح های گردشگری، بسته بندی زعفران و… مطرح شد که از بحث و بررسی با ۱۷ طرح موافقت ،۵ طرح مخالف ،۱۶ طرح جهت بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.