پویش اهدای خون ورزشکاران در لرستان

قاب خبر: همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش پویش اهدای خون ورزشکاران لرستان برگزار می شود.

به گزارش قاب خبر: با توجه به روحیه تعهد و مسئولیت پذیری جامعه ورزشی استان پویش اهدای خون ورزشکاران استان لرستان همزمان با سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار می‌شود.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱ واقع در ۶۰ متری سازمان انتقال خون استان ،لطفا با گرمکن و شلوار ورزشی در این پویش شرکت نمایید .