یک هزار مدرسه در لرستان نیازمند بازسازی

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان در بیست و ششمین جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز استان، گفت: تاکنون یک هزار و ۵۶۰ مدرسه در استان توسط خیرین احداث شده است اما همچنان نیاز مبرم به مدرسه سازی دارد.

علی محمد رضوی اظهار کرد: یک هزار و ۵۷ خیر مدرسه ساز در لرستان فعالیت دارند که علاوه بر ساخت در تهیه نوشت افزار دانش آموزان نیازمند، تجهیز و رفع مشکلات مدارس نیز پیش قدم هستند.

وی ادامه داد: امید می رود با تداوم اقدامات خیرخواهانه و افزایش خیرین مدرسه ساز گام های استوار در راستای ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن برداشته شود.