پیگیری اعتبارات ملی برای توسعه ی زیرساخت ها و اتحاد عمومی

استاندار لرستان گفت: به عنوان یک همراه و همگام نفر دهم مجمع نمایندگان استان خواهم بود.

به گزارش قاب خبر: ابوطالب شفقت در دیدار با تعدادی از منتخبین مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر همکاری و همراهی نمایندگان و دستگاه اجرایی بر پیشبرد برنامه های استان، عنوان کرد: من نفر دهم مجمع نمایندگان در دولت و مجلس خواهم بود و از همراهی نمایندگان برای پیشبرد برنامه های استان در سطح کشور استقبال خواهیم کرد.

وی در مورد مهم ترین برنامه های استان تصریح کرد: پیگیری اعتبارات ملی برای توسعه ی زیرساخت ها و اتحاد عمومی و همکاری مشترک برای جذب سرمایه گذاران و برنامه های اجتماعی، ساختاری و رفتاری اساسی ترین مسائلی است که باید به صورت مشترک و با همکاری هم انجام شوند.

استاندار تاکید کرد: ایجاد اشتغال و رفاه و آسایش اجتماعی مهم ترین رویکردهای دولت هستند که همراهی نمایندگان در تحقق آنها بسیار موثر خواهد بود.

شفقت بهره گیری از ظرفیت های مهم استان برای توسعه را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: زیرساخت های حوزه کشاورزی و بستر مناسب برای توسعه ی صنعتی در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: بخشی از کار به دولت و اعتبارات تخصیصی مرتبط بوده و بخش مهم دیگر آن فکری و فرهنگی است که مستلزم اتحاد فکری در لرستان است.

در این جلسه که منتخبین مردم کوهدشت و رومشگان، سلسله و دلفان، دورود و ازنا، الیگودرز و بروجرد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، این نمایندگان ضمن ابراز آمادگی برای حمایت از مجموعه ی دولت در لرستان برای پیشبرد برنامه ها، مهم ترین مطالبات و انتظارات حوزه های انتخابیه ی خود را تشریح کردند.