پیش بینی وجود ۲ میلیارد بشکه نفت در معدن شیل نفتی قالی کوه لرستان

 قاب خبر: مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیران و تیم نظارتی مدیریت اکتشاف در پروژه شیل نفتی با هدف بررسی تازه‌ترین وضع دستاوردهای ارزشمند این پروژه از محل انستیتو نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران بازدید کرد.

به گزارش قاب خبر: مهدی فکور تصریح کرد: برآورد می‌شود که در معدن شیل نفتیمعدن شیل نفتی در قالی‌کوه لرستان، ۲ میلیارد بشکه نفت درجا وجود داشته باشد که این نفت از نوع سبک است و مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد در این منطقه می‌توان از شیل‌های نفتی برداشت نفت داشت.