پیشرفت ۳۵درصدی پروژه طرح نهضت ملی مسکن سلسله 

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی لرستان دربازدیداز پروژه طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سلسله  گفت:این پروژه در بازه زمانی ۳ماهه بیش از ۳۵درصدپیشرفت فیزیکی داشته است‌.

به گزارش قاب خبر: پویا تابعی گفت: پروژه ۲۱ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان سلسله در ۷بلوک ۳واحدی در دست اجرامی باشد.

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی لرستان افزود: با گذشت ۳ماه از شروع عملیات اجرایی پروژه طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سلسله، این پروژه ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تابعی نقش مشارکت مردم در پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن را تعیین کننده دانستو تصریح کرد:مشارکت مردم و تامین آورده مالی از سوی متقاضیان، موجب تسریع در تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان خواهد شد.