پوشش بیمه ای برای دختران مجرد ، زنان خانه دار و دانشجویان

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: در قانون جدید دختران مجرد ، زنان خانه دار و دانشجویان که فاقد پوشش بیمه ای هستند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی تصریح کرد : در طرح جدید زنان ۱۸ تا ۵۰ سال استان می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند و همچنین از خدمات بازنشستگی نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: این افراد می توانند به صورت دلخواه نوع پوشش بیمه ای خود را انتخاب کنند ، به طوری که برای نرخ ۱۲ درصد مبلغ ۳۱۸ هزار و ۶۶۰ تومان ، برای نرخ ۱۴ درصد مبلغ ۳۷۱ هزار و ۷۷۰ تومان و برای نرخ ۱۸ درصد مبلغ ۴۷۷ هزار و ۹۹۰ تومان باید ماهانه به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان اظهار کرد: یکی از مزایای این طرح اقتصادی بودن آن است یعنی چنانچه این طیف ها از طرف والدین دارای دفترچه درمانی بوده الزامی برای لغو آن وجود ندارد و میتوانند عقد قرارداد بدون دفترچه درمان داشته باشند.

گودرزی همچنین از بیمه دانشجویان پسر و دختر با همین شرایط خبر داد و گفت : متقاضیان این طرح بدون مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.