پلمپ ۱۷۱ واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی در لرستان

قاب خبر:رییس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۱۷۱ واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی در لرستان پلمب شد.

به گزارش قاب خبر: ستایش دریکوند با اشاره به عملکرد واحدهای بهداشت محیط شبکه‌های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: در راستای کنترل وضعیت بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی از ۶۶ هزار و ۱۶۷ مورد مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی حساس در استان لرستان بازرسی شد.

وی افزود: همچنین ۸۹۰ واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند و ۱۷۱ مورد پلمپ شد.

رییس گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: میزان مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد جمع آوری شده و معدوم شده در این مدت ۷۱ هزار و ۳۲۲ کیلوگرم بوده و از یک هزار و ۹۹۳ مورد نمونه برداری شده است.

دریکوند گفت: در راستای سنجش عوامل محیطی موثر بر سلامت، با استفاده از تجهیزات پرتابل ۱۰۴ هزار و ۲۲۱ مورد بازرسی انجام شده است.

وی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند برای ثبت شکایت‌های خود در حوزه بهداشت با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند، این شماره به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان خواهد بود.