پرهیز مدیران از رفتارهای شائبه برانگیز انتخاباتی

دادستان عمومی و انقلاب دلفان گفت: مدیران و متولیان امر انتخابات، رعایت اصل بی طرفی را در دستور کار خود قرار دهند و از رفتارهای شائبه برانگیز انتخاباتی پرهیز کنند.

به گزارش قاب خبر: یونس آزادپور تصریح کرد: مدیران حق شرکت در جلسات تبلیغی را ندارند، چراکه این امر موجب ایجاد شائبه جانبداری آن مدیر از داوطلب خاصی می‌شود.

وی با تاکید بر رعایت قانون انتخابات توسط مدیران اجرایی افزود: وزارت کشور مسوول حسن اجرای انتخابات است و می‌توانند مامورانی را جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه انتخابیه، شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام نماید همچنین بر اساس قانون، بجز شورای نگهبان و وزارت کشور هیچ سازمان یا دستگاهی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیست.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان ادامه داد: البته این امر نافی وظایف دستگاه قضا به ویژه دادستان‌ها و ضابطین عام و خاص در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با جرائم مشهود و متهمان نیست.

آزادپور با قدردانی از همراهی همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، مردم و رسانه ها در راستای تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم در امر انتخابات بیان کرد: با توجه به تشکیل کمیته های مختلف از جمله کمیته رصد فضای مجازی هیچ اقدامی از دید تیزبین قانون پنهان نمی‌ماند.