پذیرش بیش از  ۶ هزار دانشجو با تضمین اشتغال

قاب خبر: معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در آئین اختتامیه جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی، بیان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور امسال ۶ هزار و ۵۱۸ نفر دانشجو با تضمین اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی پذیرش کرده است.

به گزارش قاب خبر: سلمان عباسی بیان کرد: هدف از پذیرش دانشجو تنها آموزش علم نیست، بلکه سر فصل‌ دانشگاه علمی کاربردی ۳۰ درصد آموزشی و ۷۰ درصدی مهارتی است.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت: دانشگاه ۳ هزار و ۵۰۰ رشته را طی دو سال حذف و ۸۸۰ رشته محل اضافه کرد، نکته قابل توجه اینکه به ازای هر مرکز ۱۶ درصد افزایش جذب دانشجو را داشتیم.

عباسی با اشاره به برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره رویش دانشگاه علمی کاربردی، گفت: آثار ارسالی به ششمین جشنواره رویش ۳ هزار و ۳۴۳ مورد بود در حالی که اولین سال تعداد آثار ارسالی ۳۳۱ و در پنجمین جشنواره ۱۸۷۵ اثر ارسال شده بود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور با بیان اینکه در ششمین جشنواره آثار سالی ۸۰ درصد نسبت به آثار قبلی افزایش داشت، اظهار کرد: ۶۵ اثر ارسالی به جشنواره رویش جزو آثار کشوری برگزیده شدند.

عباسی عنوان کرد:  هدف از برگزاری جشنواره‌ رویش ، ارتقاء هویت کانون‌های فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی است.َ