نیاز ۳ میلیارد تومانی بند خاکی شهدای گلچران برای تکمیل

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: بند خاکی شهدای گلچهران بروجرد با ۳۵۰ هزار مترمکعب حجم آبگیری،دارای ۵۰۰ متر طول است.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی ادامه داد: برای این بند خاکی ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است و برای تکمیل آن ۳ میلیارد تومان دیگر اعتبار لازم است.

وی ادامه داد: طرح ملی زراعت چوب با حضور مجری طرح در روستاهای شمال بروجرد در قالب کشت و توسعه زراعت چوب به صورت یکساله و چند ساله می باشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: این طرح زمینه ساز تولید، اشتغال مولد و حفظ منابع طبیعی از حیث جلوگیری از قطع درختان و تامین چوب آلات حائز اهمیت است.

نجفی با اشاره به بند گندل گیلان نیز بیان کرد: این بند با حجم آبگیری ۵۰۰ هزار مترمکعب به اتمام رسیده است.

وی گفت: خوشبختانه با آب فراوانی که در پشت سد جمع شده است؛ توانستیم به اهداف خود از قبیل نفوذ آب در زمین، تقویت چشمه ها و قنات، جلوگیری از سیل و رواناب و… دست بیابیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: منابع طبیعی از سرمایه گذارانی که هدفشان اشتغال زایی است، حمایت خواهد کرد.

نجفی ادامه داد: با توجه به شعار سال، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی که توسط رهبر معظم انقلاب عنوان گردیده، منابع طبیعی نیز با استناد به فرموده آن رهبر فرزانه، مجوزهای لازم برای سرمایه گذارانی که هدفشان واقعا اشتغال زایی باشد را در اسرع وقت صادر خواهد کرد.