ممنوعیت قطع هرگونه درخت در حاشیه و بستر رودخانه ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: متاسفانه قاچاق چوب یکی از مهمترین عامل تخریب جنگل های زاگرس است و باید برای جلوگیری از این پدیده همه با هم عزمی جدی داشته باشیم.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی تصریح کرد: قطع هرگونه درخت در حاشیه و بستر رودخانه ممنوع است‌ و هیچگونه بی نظمی در اجرای سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات را نخواهم پذیرفت.

وی ادامه داد: سامانه مدیریت بهره برداری و حمل چوب آلات، سامانه ای است که جهت کنترل و مقابله سیستمی با قاچاق چوب آلات در راستای همکاری صورت پذیرفته فی مابین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفته که دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل ها، متولی اجرا و پیاده سازی این سامانه است.

نجفی اظهار کرد: هیچ مدیر شهرستانی حق جابجایی کاربران را بدون هماهنگی با اداره کل ندارد، در برخورد با قاچاقچیان چوب ملاحظه کاری و سیاسی کاری معنی ندارد، باید شفاف و بدون اغماض عمل شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به سود سرشار حاصل از فروش چوب قاچاق، عنوان کرد: مجازات بازدارنده و برخورد جدی با مجرمین، نظارت کافی، ورود کما فی سابق دستگاه قضا و نیروی انتظامی به این معقوله، اقدامات زیربنایی از جمله توسعه زراعت چوب، ایجاد مشوق برای کاشت درختان در روستاها و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای نگهداری و حفاظت از جنگل ها ضروری بوده و بایستی مورد توجه قرا گیرد.