لزوم گام نهادن در راستای اشاعه فرهنگ و تفکر بسیجی

مدیرمخابرات منطقه لرستان به تبیین اهداف بسیج و نقش آن در جامعه پرداخت و گفت: بسیجیان باید در همه عرصه ها الگو جامعه باشند.

به گزارش قاب خبر: نبی الله شمسی فر بیان کرد: بسیجیان باید در راستای اشاعه فرهنگ و تفکر بسیجی گام بردارند و تحت تاثیر فضا سازیها قرار نگیرند.

وی تصریح کرد: بسیجیان باید با رعایت انضباط اداری و شئونات اسلامی و همچنین مسئولیت پذیری به عنوان نمونه و الگوی جامعه باشند زیرا انتظارات از آنان بیشتر است.

حمیدی کیا فرمانده پایگاه مقاومت شهید قندی مخابرات منطقه لرستان به تشریح برنامه ها و فعالیتهای پایگاه مقاومت در هفته بسیج پرداخت .

در پایان حکم مسئولیت هر یک از اعضا در پایگاه بسیج، توسط مدیر منطقه اهدا شد.