لزوم پوشش کنتورهای آب در فصل سرمای لرستان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: پوشش کنتورهای آب در فصل سرمای لرستان ضروری است و هزینه خرابی آن بر عهده مشترک است.

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا کرم وند تصریح کرد: به دلیل فرا رسیدن سرما و ضرورت جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب، مشترکان استان، کنتورهای آب را با پارچه یا پشم شیشه بپوشانند.