لزوم برخورد جدی با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای استان

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی ا لرستان بر لزوم ساماندهی روستاهای درحریم شهرها برلزوم برخورد جدی با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای استان تاکید کرد.

به گزارش قاب خبر: مسعود رضایی افزود: روستاهای استان نیازمند نگاه متوازن و همه جانبه براساس قوانین و مقررات و در چارچوب طرح صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی این اراضی در حاشیه شهرها هستند.

وی ساخت وسازهای غیرقانونی در روستاهای حاشیه شهرها را تهدیدی جدی برای هویت و سبک زندگی سنتی در روستاها عنوان کرد.

رضایی تصریح کرد: با اجرای طرح جهش تولید مسکن می‌توان به ساماندهی مناطق حاشیه شهرها پایان داد.