کسب مقام  چهارم لرستان در قایق های کایاک قهرمانی کشور

تیم قایقرانی لرستان در مسابقات قهرمانی در قایق های کایاک تك نفره و 2 نفره مقام چهارم را کسب کرد.

 

به گزارش قاب خبر: لرستان توانست مقام  چهارم کشور در قایق های کایاک تکنفره و ۲نفره در مسافت های ۱۰۰۰ متر ۵۰۰ متر و ۲۰۰ متر را کسب نماید.

 

تیم قایقرانی لرستان  با علیرضا خمسه وعلیرضا مرادی در رشته آب های آرام در بین ۱۸تیم، کسب افتخار نمود.

 

در رده بندی تیمی مقام هفتم و در رده بندی فردی علیرضا خمسه ورزشکارجوان و ارزشمند قایقرانی لرستان درمقابل بزرگان قایقرانی ایران به مقام چهارم رسید.