فروش ۵۳ میلیاردی سینماها در شهریور

قاب خبر: سینماهای کشور طی شهریورماه، با رشد ۱۰ درصدی به نسبت مردادماه، موفق شدند تا با جذب بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار مخاطب، به فروش ۵۳ میلیارد تومانی دست یابند.

به گزارش قاب خبر : سینماهای کشور در شهریورماه پرتعطیلی، موفق شدند تا ۱ میلیون و ۲۴۳ هزار مخاطب داشته باشند که این آمار، فروش گیشه را به ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رساند. طبق این داده‌ها، مشخص می‌شود که تعداد مخاطبان و میزان فروش شهریورماه سینماها، به نسبت مرداد ماه امسال، با رشد ۱۰ درصدی مواجه بود.

در این ماه، حدود ۵۴ هزار سانس برای نمایش فیلم‌ها ترتیب داده شد که سهم بیشتر این سانس‌ها با تعداد حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ سانس به کمدی فسیل رسید.

پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین فیلم شهریورماه، فسیل بود که حدود ۴۴۰ هزار مخاطب داشت و توانست ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد.

کمدی شهر هرت نیز با ۳۴۶ هزار مخاطب، ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون فروش داشت تا دومین فیلم پرفروش آخرین ماه تابستان عنوان بگیرد.ایرنا