فرسایش خاک در لرستان سه برابر متوسط کشوری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: میانگین سالیانه فرسایش خاک در لرستان سه برابر متوسط کشوری است.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی افزود: فرسایش خاک در  این استان ۴۰ تن در هر هکتار است و این در حالی است که میانگین سالیانه فرسایش خاک در سطح کشور ۱۶ تن در هر هکتار است.

وی ادامه داد: در لرستان به علت کوهستانی بودن، شیب بالا و سازندهای آسیب پذیر در برخی از نقاط استان میزان فرسایش خاک بیشتر است که تنها راه برون رفت از این وضعیت توجه به اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اظهار کرد: برای جلوگیری از خسارت های هنگفت به استان در راستای بروز سیل های خانمان برانداز و خشکسالی ها، دولت باید همه ساله در بودجه ملی و استانی ردیف اعتباری مستقلی برای انجام عملیات آبخیزداری لحاظ نماید چرا که امروز این مهم، جزو نیازهای کشور به شمار می‌رود.

نجفی تصریح کرد: تا قبل از سال ۹۷ بیش از ۵۵۰ هزار هکتار در سطح استان عملیات آبخیزداری صورت گرفته بود که از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ با تزریق پول از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، شدت گرفت.

وی گفت: اجرای عملیات آبخیزداری که از سال ۹۲ تا ۹۶ تعطیل شده بود جان تازه‌ای گرفت به نحوی که حجم عملیات آبخیزداری در سال های ۹۷ و ۹۹ از حجم تمام فعالیت های آبخیزداری استان طی سال‌های ۷۰ تا ۹۶ بیشتر بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اظهار کرد: طی سه سال در سطح بیش از۳۵۶ هزار هکتار از مناطق استان تحت پوشش عملیات آبخیزداری گسترده و پراکنده قرار گرفت و منابع طبیعی توانست ۶۶ درصد عملیات‌های ۳۰ سال گذشته را در این مدت انجام دهد.

نجفی اعتبارات صندوق توسعه ملی را مهمترین نکته در موضوع اجرای عملیات‌ آبخیزداری دانست.

وی ادامه داد: هر هکتار عملیات آبخیزداری به طور متوسط منجربه ذخیره ۵۳۰ متر مکعب آب، جذب ۵.۵ تن رسوب و تولید ۱۲۰ کیلوگرم علوفه شود.