علی امامی راد، نماینده کوهدشت و رومشکان شد

«علی امامی راد» نماینده منتخب مردم کوهدشت و رومشکان شد.

مطابق نتایج شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان «علی امامی راد» با کسب ۳۳۲۴۲ رأی از مجموع ۱۰۷۷۰۷ رأی صحیح مأخوذه نماینده منتخب مردم شد.

گفتنی است شمارش آرا در تمامی صندوق‌های رای در لرستان به پایان رسیده و نتایج دیگر حوزه‌ها پس از تائید شورای نگهبان و هیات نظارت اعلام خواهد شد.