صدور پروانه استاندارد فرآورده سرخ شده سیب زمینی در لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان گفت:  برای اولین بار در لرستان، صدور پروانه استاندارد فرآورده سرخ شده سیب زمینی صادر شد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: برای اولین بار در استان، واحد تولیدی کامران کاکاوند که در بروجرد مستقر است، موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای فرآورده سرخ شده بر پایه سیب زمینی، غلات و حبوبات، بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۰۹۹ شد.