شناسایی ۹ واحد مرغ فروشی متخلف در دورود

فرماندار دورود گفت: در راستای نظارت و ساماندهی بازار مرغ و برخورد با اخلال گران در این حوزه ۹ واحد مرغ فروشی متخلف در حوزه گرانفروشی و عرضه مرغ بصورت قطعه بندی شناسایی شدند.

‍به گزارش قاب خبر: خدانظر دریکوند اظهار کرد: قطعه بندی مرغ تنها از طریق مراکز مجاز عرضه خواهد شد و مرغ فروشی ها حق قطعه بندی مرغ سهمیه شهرستان را ندارند.

فرماندار دورود با تأکید بر اینکه بازرسی از واحدهای مرغ فروشی همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: با هرگونه تخلف اعم از فروش مرغ خاج از نرخ های مصوب و همچنین عرضه مرغ سهمیه شهرستان بصورت قطعه بندی در دورود قاطعانه و بدون چشم پوشی برخورد می‌شود

وی عنوان کرد: مردم در صورت مشاهده تخلفات در این خصوص می‌توانند موارد را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ واحد بازرسی و شکایات اداره صمت جهت رسیدگی به موقع و برخورد با متخلفان اعلام کنند.