شناسایی دندانپزشک قلابی در سلسله

رییس شبکه بهداشت و درمان سلسله گفت: فردی که پس از مرگ یک دندانساز به صورت غیرقانونی و بدون احراز شرایط علمی در مطب وی کار کرده بود شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

نورالدین ویسی تصریح کرد: پیرو بازدید کارشناس مسئول واحد نظارت بر درمان شهرستان از یک مطب دندانسازی مشخص شد بعد از مرگ دندانساز، دستیار وی بدون هیچ گونه مدرک علمی مرتبط و مجوز معتبر از دانشگاه علوم پزشکی، همچنان به فعالیت در مطب مشغول بوده است.

وی ادامه داد: کارشناسان نظارت بر درمان در مرتبه نخست اقدام به تذکر کتبی مبنی بر جمع آوری مطب نمودند که هیچ توجهی نشد و در مرتبه بعدی نسبت به جمع آوری تجهیزات، تعطیلی و پلمب مطب با همراهی اماکن نیروی انتظامی اقدام کردند و فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.