ساماندهی بازار مسکن از اهداف طرح جهش تولید مسکن

مدیرکل راه وشهرسازی لرستان گفت: ساماندهی بازار مسکن و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف وکم برخوردار جامعه را از اهداف اصلی طرح جهش تولید مسکن است.

به گزارش قاب خبر: وحید کرم الهی افزود:  برنامه دولت سیزدهم در ساخت سالانه یک میلیون مسکن درسال  بسیار ارزشمند و بر اساس نیاز کنونی کشور است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح بزرگ نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه های اجرایی با وزارت راه و شهرسازی است.