جلوگیری از توسعه بی قواره شهر با استفاده از فضای سبز

هادی زینی وند، عضو شورای شهر خرم آباد اظهار کرد: با استفاده از گسترش و ارتقا سرانه فضای سبز می توان از توسعه بی قواره شهر جلوگیری کرد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: زینی وند در بازدید از پارک محله ای سروستان، تصریح کرد: کمبود فضای سبز یکی از مشکلات اساسی شهر خرم آباد و به ویژه منطقه سه است.

وی افزود: همین پایین بودن سطح کاربری فضای سبز و پراکندگی نامناسب آن، مشکلاتی را به وجود آورده است.

زینی وند بیان کرد: نقش و جایگاه فضای سبز در ارتقای کیفی محیط شهری بر همگان آشکار است زیرا پارک‌ها و فضاهای سبز برای شهر به منزله ریه برای انسان است.

وی ادامه داد: از طرفی مکان‌یابی و احداث کاربری‌های شهری همچون پارک و فضای سبز از نیازهای اساسی است که در راستای رفاه و آسایش شهروندان و حل مشکلات مناطق باید انجام شود.

این عضو شورای شهر خرم آباد عنوان کرد: فضای سبز شهری و پارک‌های موجود در شهر ارزش تفریحی دارند و محل مناسبی برای سپری کردن اوقات فراغت مردم به شمار می‌آیند.

وی گفت: این فضاها در موارد بسیاری از توسعه بی قواره و نسنجیده شهرها جلوگیری می کنند و لازم است تا در منطقه سه شهر خرم آباد این مهم نیز در اولویت کاری قرار بگیرد.