جریمه ۳۶ میلیاردی برای قاچاق فرآورده‌های نفتی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۳۶ میلیارد برای قاچاق فرآورده‌های نفتی در لرستان صادر شده است.

به گزارش قاب خبر: محسن عسکری افزود: با دریافت گزارش قاچاق فرآورده‌های نفتی توسط یک شرکت به میزان ۲ میلیون و ۲۱۷ هزار لیتر، پرونده‌ای تشکیل و در سازمان تعزیرات حکومتی لرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌های لازم صورت گرفت و نظرات کارشناسی و تحقیقات نیز دریافت شد، شعبه رسیدگی کننده اتهام انتسابی را محرز دانست و مدیرعامل شرکت را به پرداخت مبلغ ۳۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده است.