تکمیل پروژه‌های درمانی لرستان نیازمند اعتبار ویژه

قاب خبر: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: برای تامین تجهیزات و تعمیرات و تکمیل پروژه‌های درحال احداث و تامین خودرو مورد نیاز جهت خدمت رسانی بهداشتی به مناطق صعب العبور نیازمند نگاه و کمک ویژه وزارت بهداشت هستیم.

به گزارش قاب خبر: علی فرهادی بیان کرد: در این دیدار در خصوص تامین منابع مالی و اخذ مجوزهای لازم برای پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حوزه آموزش، بهداشت، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی و اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان‌های جدیدالاحداث (نیایش خرم‌آباد، رازی کوهدشت و گهر دورود)، تعمیر و بهبود استانداردهای درمانی و تاسیساتی کل بیمارستان‌های استان بحث و تبادل نظر شد.

وی تصریح کرد: همچنین مهمترین مسائل حوزه مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و عشایری لرستان در دیدار با محسن بارونی سرپرست مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت پیگیری شد.