توزیع آب با ۸۹  تانکر آبرسان در مناطق عشایری لرستان

قاب خبر: مدیر کل امور عشایر لرستان گفت: ۸۹ تانکر، عملیات آبرسانی در مناطق عشایری استان را انجام می‌دهند.

به گزارش قاب خبر: هوشنگ نورمحمدی بیان کرد: ۸۹ تانکر، عملیات آبرسانی در مناطق عشایری لرستان را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: بهسازی چشمه‌ها، احداث آبشخور دام و ۴۳ هزار متر لوله‌گذاری از مهمترین اقدامات انجام شده برای جامعه عشایری استان در سال گذشته بوده است.