تقدیر از مدیر مخابرات منطقه لرستان

معاون سیاسی ، امنیتی استانداری لرستان و فرمانده حوزه و مسئول گروه جهادی حضرت امیر (ع) بسیج کارمندان از تلاش و اهتمام دکتر نبی اله شمسی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان به جهت همکاری در رزمایش کمک های مومنانه حوزه مقاومت بسیج کارمندان حضرت امیر (ع)  با اهدای لوحی قدردانی نمود.

به گزارش قاب خبر: یاوری، معاون سیاسی امنیتی استانداری و و فرمانده حوزه و مسئول گروه جهادی حضرت امیر (ع) بسیج کارمندان استان لرستان در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت از تلاش و اهتمام مدیر مخابرات منطقه لرستان به جهت مشارکت در برگزاری رزمایش کمک های مومنانه حوزه مقاومت بسیج حضرت امیر (ع) قدردانی نمود.