تحقق ۱۰۲ درصد درآمدهای مالیاتی لرستان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: ۱۰۲ درصد درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماهه امسال در استان تحقق یافته است.

به گزارش قاب خبر: سمانه حسن‌پور در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی مصوب ۱۱ ماهه امسال ۲۰ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال بود که با تلاش و همت اداره کل مالیاتی مبلغ ۲۰ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال آن وصول شده است.

وی ادامه داد: درآمدهای غیر مالیاتی نیز با پیگیری های به عمل آمده توسط ستاد درآمد استان رشد ۱۶۸ درصدی داشته و مبلغ یک هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال بوده است.

رییس ستاد درآمد لرستان تصریح کرد: درآمدهای عمومی مصوب ۱۱ ماهه سال جاری ۲۱ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال بود که مبلغ ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال آن تاکنون وصول و ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

حسن پور با بیان اینکه مالیات حق دولت است و تمامی آن صرف هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی برای جامعه می شود عنوان کرد: سهمی از مازاد درآمدهای استانی صرف خدمات عمومی و کسری بودجه‌های جاری و عمرانی خواهد شد.