تایید بازنشستگی ۹۵۲ کارگر مشاغل سخت /کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: بازنشستگی ۹۵۲ کارگر مشاغل سخت و زیان آور طی هشت ماهه امسال در این استان تایید شده است و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان کاهش یافته است.

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب تصریح کرد: در مشاغل زیان آور،  عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیر استاندارد  منجر به ایجاد تنشی بالاتر ظرفیت های طبیعی در کارگران شاغل می شود.

وی ادامه داد: این مشاغل عمدتا در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی هستند و کارگران آنها، شرایط بازنشستگی پیش از موعد را دارند و باید درخواست خود را برای بررسی در کمیته های سخت و زیان آور مطرح کنند. 

آشتاب گفت: ۴۹ کمیته بدوی و هشت جلسه تجدید نظر جهت بررسی درخواست های بازنشستگی پیش از موعد برگزار شده است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۲۴۴ درخواست در هشت ماهه نخست سال‌جاری در این کمیته ها مطرح و۸۶۰ پرونده در کمیته بدوی تایید شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار کرد: ۳۰۳ درخواست در کمیته تجدید تایید نشده است و ۹۲ مورد از این درخواست ها پس از بررسی مجدد تایید شده است.

وی گفت: مقرری بگیران بیمه بیکاری در لرستان کاهش یافته است و با توجه به پایداری اشتغال در واحدهای تولیدی استان، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی هشت ماهه امسال ۸۴۶ و در مدت مشابه سال گذشته یک هزار ۴۷۰ نفر بوده است.