تاکید بر لزوم اجرایی شدن تفاهم نامه های همکاری مشترک بابیمه البرز 

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی لرستان از بررسی و اجرای تفاهم نامه های مشترک با بیمه البرز خبرداد. 

به گزارش قاب خبر: پویا تابعی درجلسه مشترک با مدیران و معاونین بیمه البرز استان ، بر لزوم اجرایی شدن توافقات براساس تفاهم نامه های فی مابین با بیمه البرز تاکید کرد.

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی لرستان با تشریح وضعیت خدمات بیمه‌ای کارکنان  به قراداد دوره جدید کارکنان بابیمه البرز پرداخت و گفت: در قرارداد بیمه های تکمیلی در سنوات گذشته نواقصی وجود داشت که امیدواریم انعقاد قرارداد جدید با بیمه البرز موجبات رضایت کارکنان  در این دوره را فراهم نماید.

تابعی با تاکید بر نقش تأثیرگذار بیمه تکمیلی در تقویت انگیزه و آسودگی خاطر کارکنان برلزوم  تلاش برای حفظ کیفیت خدمات به کارکنان با کمترین میزان افزایش هزینه های خدمات بیمه ای تاکید کرد.

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی لرستان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن تفاهم نامه های بیمه های درمان، مسئولیت و خودرو با هدف افزایش رفاه کارکنان تصریح کرد: اجرای تفاهم نامه های بیمه تکمیلی کارکنان در راستای اجرای سیاست‌های کلی سلامت و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی است، با این هدف که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.