بسته تسهیل فرایند و رفع موانع اشتغال زاگرس‌نشینان آماده می‌شود

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بسته‌ای در ارتباط با تسهیل فرایند و رفع موانع اشتغال برای ۶ استان زاگرس‌نشین آماده می‌شود.

محسن منصوری روز دوشنبه در توضیح جلسه امروز با استانداران و پیش‌بینی خود از نرخ بیکاری در استان‌های زاگرس‌نشین تا پایان دولت اظهار داشت: بخشی از این بسته مرتبط به حوزه‌های پولی، مالی و بانکی است از جمله اینکه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود که نرخ سود تسهیلات برای ایجاد اشتغال و در این استان‌ها قدری کاهش پیدا کند تا از این طریق انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

شاهد کاهش نرخ بیکاری در این ۶ استان هستیم

منصوری با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال در این ۶ استان نسبت به قبل بهتر شده است، گفت: در شروع دولت سیزدهم متوسط نرخ بیکاری در این استان ها ۱۰.۸ دهم درصد بود که امروز به ۹.۲ دهم درصد رسیده است و روند کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را شاهد هستیم اما کفایت نمی‌کند.

وی گفت: در جلسه امروز تصمیم گرفته شد بسته‌ای در ارتباط با تسهیل فرایند اشتغال و رفع موانع اشتغال برای ۶ استان آماده شود. بخشی از این بسته مرتبط به حوزه‌های پولی، مالی و بانکی است از جمله اینکه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود که نرخ سود تسهیلات برای ایجاد اشتغال و در این استان‌ها قدری کاهش پیدا کند. یعنی برای برخی از سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد کنیم که در این استان‌ها سرمایه‌گذاری جدی داشته باشند.