بررسی وضعیت تامین اراضی استان‌ها

قاب خبر: نشست تخصصی نهضت ملی مسکن به منظور بررسی وضعیت اراضی استان‌ها در طرح نهضت ملی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: در این نشست، آمارهای مربوط به تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن و آخرین وضعیت الحاق اراضی به محدوده شهرها، تأمین زمین شهرک‌ها و شهرک سازی و صنعت شهرها و آماده سازی اراضی و خدمات زیربنایی و روبنایی و راهکارهای مورد نیاز برای تسریع در این بخش ارائه خواهد شد.

عملکرد مسکن روستایی و واگذاری زمین در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی (۹۹ ساله، خود مالک) و اقدامات مرتبط با بازآفرینی شهری از دیگر موضوعات این نشست است.

نشست تخصصی نهضت ملی مسکن در ادامه به بررسی اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری  در موضوع جلوگیری از احتکار زمین،کنترل بازار اجاره بها و نظارت و بازرسی مشاورین املاک و اقدامات مرتبط خواهد پرداخت.

در ادامه، معاونان وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، آخرین وضعیت اتمام واحدهای مسکن و عملکرد واگذاری زمین در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان‌ها را مورد بررسی قرار خواهند داد.

ارزیابی واحدهای آماده افتتاح در دهه فجر در سطح کشور از دیگر موضوعات این نشست است.