اینفوگرافی/ ۲۲ خدمت در لرستان

به گزارش قاب خبر: گرچه انباشت مطالبات در استان لرستان مربوط به ادوار است؛ اما عزم دولت سیزدهم برای خدمت به لرستان جزم است.

در اینفوگرافی زیر ۲۳ اقدام دولت سیزدهم در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه لرستان ذکر شده است.

بدیهی‌ست اطلاع‌رسانی عنوان و تعداد خدمات با توجه به مصوبات و خدمات دستگاه‌ها نیازمند چندین اینفوگرافی است که به اطلاع خواهد رسید.