ایجاد ۱۰ شبکه شغلی تولید در لرستان

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان گفت: ۱۰ شبکه شغلی مرتبط با لباس، فرش و محصولات کشاورزی در استان راه‌اندازی شده است.

به گزارش قاب خبر: رحیم بیرانوند ادامه داد:یکهزار و ۱۴۶متقاضی در شبکه قالی بافی، ۲۲۲ متقاضی در شبکه گلیم بافی، ۲۵۵ نفر در شبکه تابلو فرش، ۷۵۷ متقاضی در شبکه پوشاک و ۴۰ نفر در شبکه لباس محلی مشغول به فعالیت هستند. 

بیرانوند گفت: در مرحله سوم الگوی توسعه مشاغل خانگی علاوه بر اتصال متقاضیان به بازار، هدایت و مشاوره صاحبان مشاغل خانگی، استانداردسازی، کمک به برنامه‌های تولید، فروش، شکل‌دهی و ظرفیت‌سازی بازار در حال انجام است.

وی عنوان کرد: این شبکه ها شامل قالی بافی، گلیم بافی، تابلو فرش، پوشاک، لباس محلی، چرم دوزی، عسل، فرآوری زعفران، فرآوری و بسته بندی سبزیجات و لباس پزشکی هستند.

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی لرستان گفت: همچنین در شبکه های چرم دوزی، عسل، فرآوری زعفران، فرآوری و بسته بندی سبزیجات و لباس پزشکی به ترتیب ۸۰، ۵۰، ۷۲، ۸۰ و ۱۰۰ نفر فعالیت دارند.

بیرانوند گفت: شبکه سازی در این کسب و کارها منجر به در اختیار گذاشتن منابع و اطلاعات جدید، رشد جایگاه شغلی متقاضیان و پیشرانان و ایجاد روابط موثر و طولانی مدت با بازار می شود.