اهدا ۴۳۱ تبلت به مدارس استثنایی لرستان

مدیر آموزش و پرورش استثنایی لرستان گفت: ۴۳۱ دستگاه تبلت با مشارکت یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) و وزارت آموزش و پرورش در اختیار کودکان با شرایط استثنایی استان قرار گرفت.

به گزارش قاب خبر: امیر اسماعیلی اظهار کرد: از این تعداد،  ۴۴ دستگاه تبلت با مشارکت سازمان یونیسف و ۳۸۷ دستگاه  با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خریداری شده است.

وی ادامه داد:  برای خرید این تعداد تبلت یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی لرستان تصریح کرد: با توزیع این تبلت‌ها بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان مدارس استثنایی لرستان به امکانات دیجیتالی و فضای مجازی دسترسی پیدا نمودند.

اسماعیلی بیان کرد:  چهار هزار و ۸۰۰ دانش آموز استثنایی به شیوه‌های متمرکز و غیر متمرکز در این استان تحصیل می‌کنند.