انتصاب معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری

«حسین زرین جوئی» به عنوان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری خرم آباد منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از سوی شهردار خرم‌آباد، «حسین زرین جوئی» به عنوان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری خرم آباد معرفی شد.