انتصاب مسؤل بازرسی اداره کل ورزش و جوانان لرستان

طی حکمی از طرف سید آرش قیاسیان مدیر کل ورزش و جوانان استان،مصطفی بهادری طولابی بعنوان مسؤل بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان منصوب شد

به گزارش قاب خبر:  طولابی از کارکنان با سابقه و کاربلد این اداره کل می باشد که سالها در مسؤلیتهای مختلف در اداره کل راه ورزش و جوانان استان انجام وظیفه کرده است که در کارنامه کاری وی موارد ذیل به چشم می خورد:

رئیس اداره ورزش و جوانان خرم آباد

رئیس اداره ورزش و جوانآن چگنی

رئیس اداره بازرسی ورزش و جوانان استان

معاون ورزش و جوانان خرم آباد