انتصاب مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد

احمد بیرانوند به عنوان مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی ازطرف شهردار خرم آباد احمد بیرانوند بعنوان مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد منصوب شد.

پیش از این رسول جلالوند ، مسئولیت این سمت را برعهده داشت.

سوابق
مسئول قراردادهای شهرداری منطقه ۳
مدیر امور مالی شهرداری منطقه ۳
رئیس حسابداری شهرداری مرکزی
مدیر درآمدهای عمومی سازمان فضای سبز
حسابرس کل شهرداری
مدیر امور مالی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
عضو کمیسیون معاملات شهرداری منطقه ۳
عضو کمیسیون معاملات شهرداری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
عضو کمیسیون ماده ۲۳ شهرداری مرکزی