انتصاب مدیرکل حوزه استاندار و روابط‌ عمومی استانداری لرستان

استاندار لرستان، مدیرکل حوزه استاندار و روابط‌ عمومی استانداری را منصوب نمود.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار طی حکمی سید رضا حسینی را به عنوان مدیرکل حوزه استاندار و روابط‌عمومی این استانداری منصوب کرد.

استاندار لرستان در بخشی از حکم آورده است: نظر به مراتب تعهد و تجریبات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی منصوب می گردید، ایجاد هماهنگی و تعامل کارآمد با معاونت ها، حوزه ها و مراکز مختلف در سطح استان، سازمان های ذیربط، فرمانداری ها، هم افزایی میان بخش های مختلف حوزه استاندار، برنامه ریزی جلسات، دیدارها، سفرها، انجام به موقع و بهینه مکاتبات، تهیه گزارش های مورد نیاز، برگزاری مستمر جلسات شورای معاونین و پیگیری تحقق مصوبات آن از جمله مواردی است که انتظار دارد با استعانت از درگاه ایزدمنان، اهتمام به عدالت محوری، فساد ستیزی و قانون مداری تلاش و کوشش نمایید.