انتصاب سرپرست معاونت فنی بهره برداری،سیروحرکت و ناوگان راه آهن لرستان

سرپرست معاونت فنی بهره برداری،سیر و حرکت و ناوگان راه آهن لرستان منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از طرف مدیر کل راه آهن ناحیه لرستان، مهندس افشاری به عنوان معاونت فنی بهره برداری، سیروحرکت و ناوگان راه آهن لرستان منصوب شد‌

رحمت نژاد افزود : مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی امانتی برای خدمت رسانی به مردم است و این افتخار بزرگی است که گوشه ای از مسئولیت ها و وظائف نظام بر دوش ما نهاده شده تا بتوانیم با هدف خدمتگزاری دین خود را به مردم ادا نماییم.