افتتاح ۲۸ پروژه بهداشتی درمانی در لرستان بزودی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در استان ٧١ پروژه بهداشتی درمانی به بهره‌برداری رسیده و بزودی ٢٨ پروژه جدید نیز افتتاح خواهد شد.

به گزارش قاب خبر: بهرام دلفان تصریح کرد: دولت سیزدهم خدمات شایانی را در حوزه سلامت به ملت ایران ارائه داده است.

وی ادامه داد: در این دولت پروژه‌های مختلف زیرساختی بهداشتی و درمانی، تجهیزات و… به بهره برداری رسیده است.

دلفان افزود: در استان لرستان نیز این خدمات شامل افتتاح ٧١ پروژه بهداشتی درمانی بوده است و در بزودی ٢٨ پروژه جدید نیز افتتاح خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: در حوزه تجهیزات نیز در مراکز بهداشتی و درمانی استان امکانات و تجهیزات پیشرفته ای خریداری و جهت ارائه خدمت به مردم بکار گرفته شده اند.

دلفان در ادامه به الکترونیکی نمودن برخی از خدمات و حذف کاغذ در مراکز درمانی گریزی زد و گفت: اقدامی که اخیرا توسط مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه در راستای الکترونیکی نمودن خدمات و حذف کاغذ صورت گرفته، جای قدردانی دارد.

وی افزود: سالانه هزینه‌های فراوانی در راستای استفاده از کاغذ و چاپ در بیمارستان ها بوده که این هزینه با اقدامات انجام شده، کاهش یافته است.