احداث چهار بازارچه در بروجرد برای ساماندهی دستفروشان

شهردار بروجرد گفت: چهار بازارچه برای ساماندهی دستفروشان مستقر در خیابان‌های راهنمایی، جعفری و صفا بروجرد احداث می شود.

به گزارش قاب خبر: یحیی عیدی بیرانوند افزود:ایجاد بازارچه برای ساماندهی دستفروشان، آرامش و نظم خاصی در پیاده رو ها و خیابان های اطراف بازار ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: هدف از ایجاد این بازارچه‌ها ، حمایت ، انتظام بخشی و ساماندهی افرادی است که از راه دستفروشی امرار معاش می کنند و در عین حال از طریق رفع سد معبر و ممنوعیت اشغال معابر نیز این طرح موجب جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده هر چه بهتر از معابر و فضاهای عمومی شهری است.

عیدی بیرانوند عنوان کرد: امید است درآینده ای نه چندان دور با افتتاح فازهای دیگر این بازارچه‌ها و همکاری مستمر همه دستگاه های ذیربط شاهد نظم و انضباط شهری و زیبایی بصری خیابان های اصلی و مرکزی شهرمان باشیم.