اجرای طرح هر روستا یک محصول برای جلوگیری از مهاجرت

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: طرح هر روستا یک محصول باعث جلوگیری از مهاجرت می‌شود.

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب ادامه داد: می توان روستایی را به عنوان پایلوت انتخاب کرد که انجام این کار باعث ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت می شود.

وی افزود: لزوم اجرای این برنامه تسهیلات قرض الحسنه و اولویت با طرح هایی که کامل باشند و و اینکه دستگاه‌های اجرایی به دبیرخانه اشتغال کمک کنند که طرحها توجیه داشته و به دبیرخانه معرفی کنند تا با یک شناخت کامل این طرحها اجرایی و به بهره برداری برسند .

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: برای اجرای این طرح نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستیم و اعتبارات مازاد بر اعتبارات استانی باشد.

آشتاب تصریح کرد: شهرستان بروجرد دارای ظرفیت خاصی مانند منبت کاری هست که پتانسیل خوبی برای طرح هر روستا یک محصول است.