اجرای طرح «خانه محلات» در شورای شهر خرم آباد

به همت مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر خرم آباد، طرح «خانه محلات» اجرا می شود.

به گزارش قاب خبر: این مهم علاوه بر شناسایی ظرفیت و مشکلات هر محله، منجر به افزایش سطح تماس مسئولین و مردم و در نهایت افزایش خدمات و پاسخگویی هر چه بیشتر مدیران حوزه شهری خواهد بود.

خانه محلات چهارشنبه هر هفته میزبان نخبگان و کنشگران یکی از محلات شهر خرم آباد در سالن کنفرانس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر خرم آباد است و به صورت تخصصی و با رویکرد برنامه محور به مساله یابی، ارائه خدمات و شناسایی ظرفیت های مختلف محلات شهر می پردازد.

در این جلسات که با حضور شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمانهای مرتبط با مشکلات محله و کارشناسان صورت میگیرد پس از شناسایی موضوعات تلاش لازم جهت رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت ها صورت می گیرد.

خانه محلات این هفته میزبان اهالی و کنشگران محله فلک الدین با میزبانی هادی زینی وند عضو شورای شهر، فتحی شهردار منطقه ۲ و… بود.

طی برنامه ریزی صورت گرفته طی ماه های آتی این مرکز به طور منظم میزبان دیگر محلات شهر هم خواهد بود.